Privacy beleid

PRIVACY BELEID IBO TAXI-

1.INLEIDING

IBO Taxi, met maatschappelijke zetel te Rode Broeckstraat 178 – Ronse 9600, erkent de noodzaak om persoonlijke gegevens van klanten, prospecten en leveranciers te beschermen. Dit privacybeleid beoogt te voldoen aan de Belgische wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming, met name de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

2.VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

IBO Taxi verzamelt verschillende persoonsgegevens, waaronder:

 • Naam en voornaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Voorkeurstaal
 • Beperkte gezondheidsgegevens
 • IP-adres van de gebruiker
 • Andere vrijwillig verstrekte informatie

3.DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor:

 • Het verstrekken van informatie over onze diensten en aanpassing ervan aan de behoeften van klanten.
 • Het aangaan van zakelijke relaties en correct uitvoeren van onze dienstverlening, inclusief facturatie.
 • Het voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen.

4.RECHTSGROND VOOR GEGEVENSVERWERKING

IBO Taxi verwerkt gegevens op basis van de uitvoering van diensten en soms op basis van gerechtvaardigd belang. Het weigeren van gegevensverstrekking kan invloed hebben op de dienstverlening.

5.GEGEVENSDELING

Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden indien nodig voor de uitvoering van onze diensten. Overeenkomsten worden gesloten om vertrouwelijkheid en veilige verwerking te waarborgen.

6.BEWAARTERMIJNEN

Gegevens worden bewaard zolang nodig voor de doeleinden van verwerking, in overeenstemming met wettelijke verplichtingen en vereisten.

7.BEVEILIGINGSMAATREGELEN

IBO Taxi neemt passende technische en organisatorische maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en andere vormen van onrechtmatige verwerking.

8.RECHTEN VAN BETROKKENEN

Betrokkenen hebben het recht op inzage, correctie, beperking, verwijdering, verzet, gegevensoverdraagbaarheid en intrekking van toestemming voor gegevensverwerking. Klachten kunnen worden ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

9.WIJZIGINGEN

IBO Taxi behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid bij te werken. Wijzigingen worden gecommuniceerd aan gebruikers.

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 01/12/2023.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies.  Meer info